Строителство >> Геодезия и картография

Фирми в отрасъл Геодезия и картография

 • ПЕНТАГОН

  Разград

  Геодезия, картография и кадастър

  Дейността на Пентагон ООД е насочена към: - Топографо - геодезически и кадастрални дейности - Регулационни планове - Нивелетни планове - Проекти за вертикално планиране - GPS измервания 
 • СИБОЛЕТ

  Пловдив

  Геодезия и картография; Експертна дейност и оценки

  Фирма СИБОЛЕТ извършва лицензирани геодезически дейности. Предлага консултации, услуги в инвестиционното проектиране и промяна предназначението на земеделски земи. Извършва дейности по геодезия и картография и закон за кадастъра.
 • АГРОГЕОМЕР

  Бургас

  Геодезия, кадастър, вертикално планиране, трасиране, геодезически заснемания

  Фирмата извършва следните услуги: • Трасиране на имотни граници. • Делби на поземлени имоти. • Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво). • Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР....
 • ИВГЕО 77

  Варна

  Геодезия и картография.

  ИВГЕО 77 е създадена през 1992г. (под името Апис инженеринг ЕТ) от инж. Иван Събев и оттогава извършва услуги и дейности в сферата на геодезическото проучване и проектиране. Благодарение на близо 20 годишния си опит и професионализъм сме се доказали като надежден и желан партньор в различни сфери...
 • ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ

  София

  Специализирана в областта на геодезическите дейности и инвестиционното проектиране, части Геодезия и Конструктивна.

 • ПОПОЛУС

  Русе

  Геодезически работи. Проектантска дейност.

  ПОПОЛУС ЕООД има дългогодишен опит в областта на: - Геодезически работи - Планове за вертикално планиране - Екзекутиви - Определяне обеми на земни маси - Проектиране - Изследване деформации на сгради и съоръжения
 • ГЕОДЕЗИЯ 97

  Русе

  Геодезия, кадастър, GPS измервания, геодезически заснимания

  ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 20% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ ИЗВЪРШВАМЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНИМАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НАНАСЯНЕТО ИМ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ИЛИ КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ. ТРАСИРАНЕ НА ИМОТИ, ТЕРЕННО-СИТУАЦИОННИ ЗАСНEМАНИЯ С ПРЕЦИЗНИ ДВУЧЕСТОТНИ GPS ПРИЕМНИЦИ,...
 • ГЕОИНЖЕНЕРИНГ

  София

  Геодезия, кадастър, GPS измервания, вертикално планиране, инвестиционно проектиране

 • ГЕО СОФИЯ

  София

  Геодезически услуги

  Предлагаме едни от най-ниските цени на геодезически услуги в София, но не за сметка на качеството. Работим и в събота и неделя за удобство на клиентите. Дейности, извършвани от фирмата: - трасиране на имот/парцел, забиване на колчета - необходими документи: актуална скица от общината и копие от...
 • ГЛОБАЛ ГЕО

  Стара Загора

  Геодезия и кадастър – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания и др.

131 резултата в 14 страници
Открийте ни в Google+