ул. Георги Бенковски 64, вх.A, ет.1, ап.1
Варна,
България
27.9043364
43.2076004
UserLikes
Име: ИВГЕО 77
Адрес: Варна, ул. Георги Бенковски 64, вх.A, ет.1, ап.1
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geodesy.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Геодезия и картография
Дейност:

Геодезия и картография.

Ключови думи: геодезически услуги, кадастър и регулация, изследване на деформации, геодезия, геодезически услуги

За нас

ИВГЕО 77 е създадена през 1992г. (под името Апис инженеринг ЕТ) от инж. Иван Събев и оттогава извършва услуги и дейности в сферата на геодезическото проучване и проектиране.
Благодарение на близо 20 годишния си опит и професионализъм сме се доказали като надежден и желан партньор в различни сфери обхванати от геодезията - инвестиционно проектиране, кадастър и регулация, изработка на кадастрални карти и много други.

Разполагаме с най-модерната техника и софтуер както и със професионален екип за изпълнение и реализация на всякакъв вид геодезически задачи. Геодези ЕО
ИВГЕО 77
ОД притежава всички необходими сертификати за извършване и прилагане на своята дейност.
Геодезията е наука за измерването и изобразяването на части от физическата земна повърхност или на цялата Земя. Тя изучава още формите и размерите на Земята.
Геодезията се е зародила като отговор на нуждите на хората, живели по бреговете на река Нил в древен Египет. Всяка година след прииждането на реката границите на отделните имоти се заличавали и се налагало отново да бъдат възстановявани.
По-късно геодезията се разширявала заедно с историческото развитие на човешкото общество. 
Открийте ни в Google+