бул. Гоце Делчев 55
София,
България
23.2905048
42.6747687
UserLikes
Име: ГЕОИНЖЕНЕРИНГ
Адрес: София, бул. Гоце Делчев 55
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geobg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Геодезия и картография
Дейност:

Геодезия, кадастър, GPS измервания, вертикално планиране, инвестиционно проектиране

Ключови думи: възстановяване на собствеността върху земеделски земи, геодезически дейности, геодезия, координиране на площни, координиране на границите на имотитеВижте на картата

Сподели във Facebook
Услуги

ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - Услуги - Кадастър и регулации
Кадастър и регулации
Кадастърът и имотният регистър са система, в която са подредени и описани всички недвижими имоти на територията на страната: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и други). Системата съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти.
 


Открийте ни в Google+