ул. Марин Дринов 11
Стара Загора,
България
25.6288950000001
42.4214964
UserLikes
Име: ГЛОБАЛ ГЕО
Адрес: Стара Загора, ул. Марин Дринов 11
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://globalgeo.eu
E-mail: text to image
Отрасъл: Геодезия и картография
Дейност:

Геодезия и кадастър – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания и др.

Ключови думи: глобал гео, румен георгиев, геодезия, кадастър, кадастрални карти

CATALOG.BG > ГЛОБАЛ ГЕОВижте на картата

Facebook

Услуги

ГЛОБАЛ ГЕО - Услуги - Инвестиционно проектиране
Инвестиционно проектиране

* Геодезическо заснемане – създаване на основа за проектиране
* Изработване на проекти за вертикално планиране
* Изработване на трасировъчни планове.
* Трасиране на строителни оси, даване на строителна линия
и ниво и др.
 
Открийте ни в Google+