ул. Георги Бенковски 64, вх.A, ет.1, ап.1
Варна,
България
27.9043364
43.2076004
UserLikes
Име: ИВГЕО 77
Адрес: Варна, ул. Георги Бенковски 64, вх.A, ет.1, ап.1
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geodesy.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Геодезия и картография
Дейност:

Геодезия и картография.

Ключови думи: геодезически услуги, кадастър и регулация, изследване на деформации, геодезия, геодезически услуги

Услуги

ИВГЕО 77 - Услуги - Кадастър и регулация
Кадастър и регулация
Услуги свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти 
Открийте ни в Google+